IMPACT COATINGS ERHÅLLER UTVECKLINGSBIDRAG FÖR YTBELÄGGNING AV BRÄNSLECELLER

2007-12-17

Impact Coatings har beviljats 6 mkr i anslag från miljöforskningsprogrammet ProEnviro, som administreras av SSF och Mistra. Projektet avser Maxfas-beläggning av flödesplattor för bränsleceller och drivs tillsammans med Cell Impact (Morphic), Uppsala Universitet samt Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP. Syftet är att bygga upp resurser att utveckla och försvara en svensk tätposition inom detta snabbväxande teknikområde.

ProEnviro-programmet riktar sig till projekt som har potential att i närtid kommersialisera miljövänliga produkter som framställs med miljövänliga metoder.
Av fjorton ansökningar beviljades fyra. Totalt delades 13 mkr ut, varav Impact Coatings erhöll 6 mkr.

Maxfas-beläggning av flödesplattor förväntas påskynda etableringen av bränsleceller som miljövänlig energikälla, samtidigt som framställningen av Maxfas är miljövänligare än alternativa ytbehandlingar. Ett sedan tidigare etablerat samarbete mellan Cell Impact, som tillverkar flödesplattor och Impact Coatings siktar på att redan under 2008 kommersialisera denna lösning. Tack vare ProEnviro-projektet stöttas denna kommersiella satsning av resurser hos SP och Uppsala Universitet för:

• Anpassning och verifiering av Maxfas-lösningen till olika applikationer och slutkunders olika specifikationer.
• Vidareutveckling av lösningen för att säkerställa att det svenska konsortiet behåller sin världledande position.

För mer information, kontakta Impact Coatings VD Henrik Ljungcrantz på 013-359951 eller 070 6635580 alternativt henrik@impactcoatings.sePrenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.