IMPACT COATINGS ERHÅLLER UTVECKLINGSBIDRAG FÖR BREDDNING AV MAXFAS- TILLÄMPNINGAR

2009-02-03

Ett konsortium bestående av Uppsala Universitet, Impact Coatings och ABB har beviljats 5,8 mkr i anslag från programmet Designade Material, som administreras av Vinnova. Projektet avser att bredda Maxfas-beläggningens tillämpningar för elektriska kontakter och att försvara en svensk tätposition inom detta teknikområde.

Vinnovas syfte med Designade material inkl nanomaterial är att korta ledtiden för och i övrigt underlätta kommersialisering av forskningsresultat inom området.

Dagens kontaktmaterial ger ofta höga friktionskoefficienter. Nanokompositbeläggningar tillverkade enligt konsortiets design kan, utan smörjmedel, sänka den till nivåer motsvarande oljesmorda kontakter. Konsortiet avser att industrialisera beläggningarna genom att på ett systematiskt sätt designa dem för ett antal olika elektriska kontaktdon.

Projektet utgör en viktig del i Impact Coatings långsiktiga strategi att utveckla och försvara en särställning som leverantör av PVD-beläggningar för elektriska kontakter.

”Anslaget är ytterligare en stark bekräftelse på Maxfas potential samt på att konsortiets tidigare utvecklingsarbete genomförts enligt förväntningarna” säger Henrik Ljungcrantz, VD på Impact Coatings.

För mer information, kontakta Impact Coatings VD Henrik Ljungcrantz på 013-359951 eller 070 6635580 alternativt henrik@impactcoatings.se


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.