Impact Coatings erhåller uppföljningsorder från SEKSUN på INLINECOATER IC2000 för bränslecellsbeläggningar

2024-05-14

Impact Coatings AB (publ) har erhållit order på en INLINECOATER™ IC2000 från SEKSUN Technology (Suzhou) Co., Ltd., en kinesisk tillverkare av precisionsdetaljer av metall till fordonsindustrin. Beläggningssystemet ska användas till beläggning av bipolära plattor för bränsleceller. Impact Coatings erhöll en första IC2000-order för leverans till SEKSUN under 2023, ett system som levererades under det fjärde kvartalet 2023. Leveransen av det andra IC2000-systemet är planerad att ske under 2024. Ordervärdet är i storleksordningen 2 miljoner EUR.

"Den här ordern är ytterligare ett bevis på den pågående uppbyggnaden av leverantörskedjan för bränsleceller i Kina, främst inom transportapplikationer", säger Yaowen Wang, Regional President China på Impact Coatings.