IMPACT COATINGS ERHÅLLER TEKNISKT GODKÄNNANDE FÖR BELÄGGNING AV BRÄNSLRECELLER

2008-08-20

Som en del av förberedelserna inför volymbeläggning av flödesplattor för bränsleceller, har en första kund tekniskt verifierat en ytbeläggning från Impact Coatings.

Verifieringen innebär att Impact Coatings lösning nu är godkänd som ersättning av den våtkemiskt pläterade ytbeläggning som kunden använt under prototypstadiet.

Fördelen med Impact Coatings lösning är att högre kvalitet nås till lägre kostnad och därmed bidrar till bränslecellsteknologins konkurrenskraft.

Bränslecellsteknologin är ännu så länge i sin linda men bedöms ha en mycket stor potential. En viktig beståndsdel är den ytbeläggning som ska få bränslecellernas flödesplattor att tåla den kraftigt korrosiva miljön. Impact Coatings processer och system erbjuder en tekniskt och kostnadsmässigt konkurrenskraftig lösning för detta.

Beläggningarna utförs med beläggningssystemet InlineCoater. Kapaciteten för detta byggs för närvarande ut i Impact Coatings beläggningscentra i Linköping, men den långsiktiga avsikten är att integrera ytbeläggningen med tillverkningen av plattorna.


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.