IMPACT COATINGS ERHÅLLER SYSTEMORDER

2015-10-05

Ett tyskt företag har beställt en InlineCoater 500 från Impact Coatings för leverans i början av 2016. Ordervärdet är 8,4 MSEK.

Ordern har tecknats efter en längre tids utveckling för att möta kundens krav på de processer som maskinen ska producera. Maskinen skall utrustas med Impact Coatings mest avancerade processteknologi och skall producera komplexa keramiska ytbeläggningar. Till dess att maskinen är levererad och produktion uppstartad har dock kunden begärt sitt namn och applikation sekretessbelagt.


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.