IMPACT COATINGS ERHÅLLER SLUTGODKÄNNANDE FÖR TVÅ LEVERERADE INLINECOATER 500

2009-06-16

De två InlineCoater 500 som utgör det första steget i en överenskommelse om leverans av totalt 20 system, har slutgodkänts av kunden. Avsikten är nu att inleda massproduktion i systemen.

Maskinerna har installerats i kundens fabrik i Kina, där ett renrum för samtliga 20 maskiner byggts upp. Tillsammans med personal från Impact Coatings har en produktionsverifiering av beläggningssystemen genomförts och godkänts, varvid systemen tagits i drift. ”Både tillverkning och installation har gått mycket bra. Vi har även hjälpt kunden med produktionsintegration. Samarbetet med kunden har flutit på mycket bra. ” säger Henrik Ljungcrantz, VD på Impact Coatings. Vi bygger nu även upp en serviceorganisation samt bygger upp försörjning av förbrukningsmaterial till beläggningssystemen.


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.