IMPACT COATINGS ERHÅLLER SLUTGODKÄNNANDE AVSEENDE LEVERANS AV EN PLASTICOATER 400

2012-12-14

Den PlastiCoater 400 som beställdes strax före sommaren för ytbeläggning med Silver MaxPhase av en ledande kontaktdonstillverkare, installerades under november. Efter ett antal tester och utvärderingar har leveransen nu slutgodkänts och driften av maskinen överlämnats till kunden.

Det aktuella systemet är en PlastiCoater 400, som utrustats för applicering av Silver MaxPhase, SMP. Leveransen har även inkluderat ett utvecklingsuppdrag att anpassa och optimera processen till kundens specifika applikation, samt legoproduktion under leveranstiden för maskinen.

Utvecklingsarbetet har nått fram till en process som uppfyller kundens tekniska specifikation inom de kostnadsramar som sattes upp.  Leveransen avslutades med en Site Acceptance Test, SAT, i syfte att verifiera detta samt maskinens produktivitet. Efter utvärdering av utfallsproverna från dessa testkörningar har kunden lämnat sitt slutliga leveransgodkännande samt tagit över driften av maskinen.

Parallellt med detta har tekniska och logistiska lösningar för försörjning av förbrukningsmaterial samt återvinning av använt men ej förbrukat material utvecklats och kvalitetssäkrats. Parterna har avtalat om sådana leveranser för en lång period.

”Nöjda kunder är ett livsvillkor för oss. Vi har under hösten lagt stor möda på att göra den aktuella kunden helt nöjd med vår leverans och vår support. Såväl utveckling som installation har gått över förväntan och vi har etablerat ett synnerligen gott samarbete med kunden. Vi ser fram emot att växa tillsammans med dem”, säger Torsten Rosell, Operativ chef på Impact Coatings.

För mer information, kontakta Torsten Rosell, Operativ chef på Impact Coatings, tel 013 359952, 0705-126109 alternativt torsten@impactcoatings.se


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.