Impact Coatings erhåller provorder på ytbeläggning av flödesplattor till bränsleceller.

2007-03-28

I samarbete med en tillverkare av flödesplattor för bränsleceller utvärderar Impact Coatings supermaterialet Maxfas och andra keramiska beläggningar. Syftet är att reducera korrosionen för att maximera bränslecellens verkningsgrad och livslängd.

Världens fordons- och elektronikindustri förbereder sig för att införa bränsleceller som energikälla. Ett utrymme för förbättring är att skydda flödesplattorna i bränslecellerna mot korrosionsangrepp från cellernas sura miljö. Vid korrosionen försämras plattans kontaktegenskaper med försämrad verkningsgrad som följd.

Hittills gjorda tester med Impact Coatings beläggningar visar att korrosionsströmmen kan reduceras med över 90%.

Impact Coatings beläggningssystem InlineCoater möjliggör kostnadseffektiv framställning av aktuella beläggningar och är tänkt att integreras i plattornas produktionsflöde.

För mer information, kontakta Henrik Ljungcrantz 013 359951 eller 070 6635580


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.