IMPACT COATINGS ERHÅLLER ORDER PÅ PVD-SYSTEM FÖR R&D

2020-03-18

Impact Coatings har erhållit order på ett INLINECOATER™-system att användas för R&D. Ordervärdet är 1 350 000 EUR och leverans är planerad till det fjärde kvartalet 2020.

Den tyska kunden verkar globalt som leverantör av precisionskomponenter till textilindustrin. Bolaget omsätter totalt 671 miljoner EUR.

För mer information kontakta:

Torbjörn Sandberg, VD
+46 768 43 43 76

Peter Högfeldt, VP Marketing
+46 708 87 44 34

E-mail: investors@impactcoatings.se
 

Denna information är sådan information som Impact Coatings AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 mars 2020, kl. 15:00 CET.
———————————————————-