IMPACT COATINGS ERHÅLLER ORDER PÅ FÖRBRUKNINGSMATERIAL

2014-06-10

Impact Coatings har på kort tid erhållit två ordrar avseende betydande mängder förbrukningsmaterial till en tidigare levererad PlastiCoater. Ordrarna är värda drygt 500.000 kr

Ordrarna är i enlighet med det avtal om förbrukningsmaterialsförsörjning under minst 15 års tid, som upprättades i samband med förvärvet av beläggningssystemet. Förbrukningsmaterialet består av sk targets, som tillför själva beläggningsmaterialet. Kundens produktion körs nu tre-skift med ökad förbrukning av sådana targets som följd.

Leveransen är den hittills största för Impact Coatings avseende förbrukningsmaterial. Bolagets långsiktiga inriktning är att skapa ett stabilt intäktsflöde baserat på kompletterande beläggningssystem, förbrukningsmaterial och support till befintliga kunder. Beroende på förbrukningsmaterialets art, kan ett beläggningssystem årligen generera löpande försäljning av förbrukningsmaterial motsvarande hela investeringsbeloppet.

För det aktuella targetmaterialet har en process för beställning, tillverkning, leverans och recycling utvecklats och som nu för första gången nyttjas fullskaligt.


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.