IMPACT COATINGS ERHÅLLER ORDER PÅ BRÄNSLECELLSBELÄGGNING

2016-03-21

Impact Coatings har erhållit sin hittills största order på ytbeläggning av bränslecellsplattor med Ceramic MaxPhase™. Ordern, som har ett värde av ca 1 miljon kr, följer tidigare aviserad plan för legoytbeläggning till den aktuella kunden.

Kunden är den biltillverkare i premiumsegmentet som 2015 valde Impact Coatings som single source under den inledande utvecklingsfasen. En fas då biltillverkaren producerar bränslecellsstackar vilka monteras i kundens första generations bränslecellsbilar för utvärdering.  Impact Coatings har sedan bolaget blev utvalt utfört legoytbeläggning med Ceramic MaxPhase åt kunden och mött de högt ställda prestandakraven. Leverans kommer att ske under Q2 och Q3, 2016.

Ordern har föranlett en utbyggnad av en mer permanent miljö för legoytbeläggning vid Impact Coatings anläggning i Linköping. En miljö som skall möta kundernas växande krav på effektivitet, kvalitetssäkring och flexibel kapacitet.

————————————————————-


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.