IMPACT COATINGS ERHÅLLER ORDER PÅ BELÄGGNINGSSYSTEM

2011-05-05

Det tyska forskningsinstitutet Fraunhofer i Braunschweig har beställt en InlineCoater 300 för utveckling och industrialisering av avancerade PVD-beläggningar. Ordervärdet uppgår till 500.000 €.

Affären är ett resultat av den metodik Impact Coatings systematiserat i syfte att korta tiden för utveckling av nya PVD-beläggningar. Tack vare InlineCoater-systemets korta cykeltid kan ett stort antal variabelalternativ testas på kort tid. Med hjälp av multivariabelanalys kan resultaten från dessa utvärderas och ge direkta samband mellan processparametrar och egenskaper. Metodiken, som presenteras på den internationella tunnfilmskonferensen ICMCTF i San Diego denna vecka, har redan rönt stort internationellt intresse.

”Det är en mycket intressant spin-off-effekt att den funktion som ursprungligen syftat till att ge systemet hög industriell produktionskapacitet också kan användas för att korta utvecklingstiderna. Det är mycket stora fördelar att utveckla processer i samma systemtyp som de sedan kommer att produceras i”, säger Henrik Ljungcrantz, VD på Impact Coatings.  

”We are really looking forward to start using the InlineCoater-system in order to speed up the development of new, advanced PVD-coatings. We are truly impressed of the performance of the system and we are also looking forward to expanding our research cooperation with Impact Coatings which we regard as one of Europe’s most innovative companies in the PVD-area” säger Dr Ralf Bandorf på Fraunhofer-institutet.

I och med leveransen utvidgas samarbetet med det tyska forskningsinstitutet, som är ett av europas ledande och som anlitas av ett stort antal tyska företag. Samarbetet förväntas generera nya applikationer som så småningom behöver produktionskapacitet, vilket kan leda till ytterligare systemleveranser från Impact Coatings. Fraunhofers tunnfilmslaboratorium i Braunschweig är också ett utmärkt ”showroom” för InlineCoatern, eftersom laboratoriet besöks av ett stort antal forskare och industrirepresentanter.  

Tillverkning av systemet inleds omedelbart och leverans beräknas ske i september.


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.