IMPACT COATINGS ERHÅLLER ORDER AVSEENDE BELÄGGNING AV BRÄNSLECELLER fRÅN FORDONSTILLVERKARE

2014-06-11

En världsledande fordonstillverkare har beställt beläggningar av bränsleceller för en utökad utvärdering av Impact Coatings teknologi. Beställningen har föregåtts av en initial utvärdering som utfallit mycket väl och är ett första steg i ett närmare samarbete med syftet att kvalificera beläggningen Ceramic MaxPhase™ samt  Impact Coatings som systemleverantör. Beställningen är värd drygt 100.000 kr.

Impact Coatings har utvecklat och patenterat unika lösningar för ytbeläggning av så kallade bipolära flödesplattor för bränsleceller. Avgasfria bränsleceller förväntas få en dominerande roll som kraftkälla bl.a. för drift av fordon. De bipolära flödesplattorna är en av bränslecellens mest kritiska komponenter. Den effektivaste lösningen är att tillverka dessa av rostfritt stål, men de måste då förses med en yta som har goda elektriska egenskaper och samtidigt skyddar mot korrosion. Impact Coatings lösning har visat sig möta dessa krav och är samtidigt mycket kostnadseffektiv i massproduktion.

Flertalet ledande fordonstillverkare har omfattande utvecklingsarbete inriktat på bränsleceller. Flera av dessa har intresserat sig för Impact Coatings beläggningslösning och olika utvärderingar pågår. Den nu erhållna beställningen är ett första steg mot ett närmare samarbete med en av de fordonstillverkare som kommit längst inom bränslecellsteknologin.


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.