Impact Coatings erhåller Maxfas-order från Cash Guard

2007-08-21

Impact Coatings kontaktbeläggning Maxfas är utvärderad och kvalificerad av Cash Guard. Beställning av löpande produktion har erhållits och kontakten blir därmed den första Maxfas-applikationen som sätts i industriell serieproduktion.

Impact Coatings tidigare leverans till Cash Guard AB, avseende Maxfas beläggning på en elektrisk kontakt för en säkerhetsprodukt, har under våren fälttestats till full belåtenhet. Maxfas används i kontakten mellan lock och botten i företagets värdetransportväskor, där en kontaktplatta nu är belagd med Maxfas istället för guld. Det elektriskt ledande och nötningståliga materialet minskar risken för kontaktglapp. Kontakten måste fungera om någon obehörig försöker öppna väskan, då ska infärgningsmekanismen aktiveras. Samtidigt är det viktigt att innehållet inte förstörs genom att infärgningen utlöses i onödan på grund av kontaktglapp.

Supermaterialet Maxfas är ett nötningsbeständigare alternativ till guld som ytbeläggning på elektriska kontakter. Ytbeläggningsmaterialet har utvecklats i Sverige och rättigheterna till det ägs gemensamt av Impact Coatings och ABB. Maxfas kan produceras industriellt med hög kostnadseffektivitet med hjälp av Impact Coatings beläggningssystem.


För mer information, kontakta Henrik Ljungcrantz, 013 359951 eller 070 6635580


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.