IMPACT COATINGS ERHÅLLER LEVERANSGODKÄNNANDE

2011-01-10

Leveransen av en PlastiCoater 400 till det norska plastföretaget Industriverktöy A/S har slutförts. I ett avslutande Site Acceptance Test har systemets funktion och alla medföljande tillbehör noga utvärderats och slutgodkänts. Fullskalig produktion inleddes omedelbart efter godkännandet.

Uppdraget var att leverera en turn-key-lösning inkluderande  beläggningssystem, fixturer och processer med ansvar för beläggningens prestanda gentemot slutkund. Samtliga steg i processen har gått helt enligt plan. Under det avslutande testet uppnåddes 100% nyttjandegrad, 0% kassation och en cykeltid på 48,5 sekunder. Efter att samtliga delar av leveransen nu slutgodkänts, har full industriell produktion inletts.

Installationen är en central del i Industriverktöys satsning på att bygga upp Europas modernaste produktionslina för reflektorer av plast. I produktionscellen genomförs formsprutning och metallisering helt integrerat och obemannat.

”Vi gör för närvarande en global säljoffensiv inom plastområdet och reflektorer är ett prioriterat område. Den nu slutförda leveransen utgör därför en värdefull referens som tydligt demonstrerar värdet av Impacts unika totalintegrerade lösning och som vi dessutom har möjlighet att visa upp för potentiella kunder”, säger Henrik Ljungcrantz, VD på Impact Coatings.

För mer information, kontakta Impact Coatings VD Henrik Ljungcrantz på tel 013 359951 eller 070 6635580 alternativt henrik@impactcoatings.se

Impact Coatings utvecklar state of the art processer och beläggningssystem för miljövänlig PVD-beläggning, Physical Vapor Deposition. Ett sortiment av metalliska och keramiska beläggningar med olika färg och enastående nötningsbeständighet har utvecklats för dekorativa applikationer. Bolaget utvecklar och kommersialiserar också det nya skiktmaterialet Maxfas, som kan ersätta guld för plätering av elektriska kontakter. Dessutom erbjuder Bolaget högeffektiv produktionsteknik för metallisering av plast.

För applicering av dessa beläggningar erbjuder Impact Coatings beläggningssystemen InlineCoater, PlastiCoater och ReelCoater, överlägsna i produktivitet och flexibilitet, speciellt då beläggningen kan integreras med tillverkningen av objekten. Certified Adviser för Impact Coatings är Remium AB


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.