Impact Coatings erhåller förserieorder på beläggningstjänster för elektrolysplattor från tillverkare i USA

2022-11-12

En ledande tillverkare av vätgasbränsleceller och elektrolysörer, med säte i nordöstra delen av USA, har lagt en förserieorder på beläggningstjänster hos Impact Coatings för beläggning av metallplattor för elektrolys. Det preliminära ordervärdet är i storleksordningen 320 000 USD, beroende på den faktiska volymen som kommer att levereras. Produktionen är planerad till det fjärde kvartalet 2022 och kommer att utföras med hjälp av Impact Coatings INLINECOATER™ IC2000-system och beläggningsmaterial som är industristandard för elektrolysplattor.