IMPACT COATINGS ERHÅLLER FINANSIERING FÖR INDUSTRIALISERING AV YTBELÄGGNING FÖR BRÄNSLECELLER

2014-05-07

Impact Coatings har tillsammans med franska, spanska och belgiska aktörer bildat ett konsortium för industrialisering av storskalig produktion av bränsleceller. Konsortiet har för sitt projekt COBRA beviljats finansiering från EUs 7:e ramprogram med totalt 2,34 MEUR.

Projekt COBRA syftar till att skapa förutsättningar för storskalig tillverkning av bipolära flödesplattor för bränsleceller som uppfyller fordonsindustrins högt ställda funktions- och kostnadskrav. Fordonsindustrin, som förväntas bli den ledande marknaden för bränsleceller, har pekat ut de bipolära plattorna som en av bränslecellens mest kritiska komponenter. Impact Coatings har valts ut som PVD-representant i projektet tack vare de synnerligen goda prestanda som uppvisats med Bolagets patenterade ytbeläggning Ceramic MaxPhase™, samt för Bolagets effektiva produktionslösningar. Projektet ger Impact Coatings möjlighet att verifiera sina lösningar i flöden som är ämnade för storskalig produktion.

Projektet löper i 3 år och Impact Coatings erhåller bidrag på 226.000 EUR för sin del i projektet. Övriga projektdeltagare är: SYMBIOFCELL, en fransk bränslecellstillverkare inriktade mot fordonsindustrin; CEA, en fransk systemintegrerare; BORIT, en belgisk tillverkare av hydroformade flödesplattor; det franska institutet INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES DE LYON samt det spanska institut FUNDACION CIDETEC. Flera av deltagarna är att betrakta som potentiella kunder till Impact Coatings, men projektet ger även Bolaget andra viktiga kontaktytor gentemot OEM- och slutkunder inom ett för Bolaget nytt geografiskt område. 


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.