IMPACT COATINGS  ERHÅLLER  EU-FINANSIERING FÖR UTVECKLING AV EN PRODUKTIONSLINJE FÖR BRÄNSLECELLSPLATTOR

2015-06-26

Impact Coatings AB och belgiska Borit NV erhåller extern finansiering från Eurostars till ett belopp av 850 000 EUR. Pengarna ska användas för utveckling av en automatiserad produktionslinje för att PVD-belägga bipolära flödesplattor till bränsleceller.

Eurostars är ett europeiskt finansieringsprogram för innovativa företag. Programmet stöder utveckling av marknadsnära innovativa produkter, processer och tjänster, som leder till höjd livskvalitet i världen. Impact Coatings har erhållit maxbidraget 500 000 EUR, då projektet har fått en av de högsta graderingarna i konkurrens med andra projekt i Europa.

Inom projektet ska Impact Coatings utveckla och tillverka ett PVD (Physical Vapor Deposition) beläggningssystem, med tillhörande snabb beläggningsprocess, specialdesignat för bipolära flödesplattor till bränsleceller. Syftet är att visa att en fullt automatiserad produktionslinje kan tillverkas. I projektet ska Borit NV utveckla för- och efterbehandlingar relaterade till PVD-beläggningen. Det innebär bl a formning, tillskärning, rengöring och svetsning av flödesplattor, samt inspektion och nolldefektsvalidering. Den utvecklade beläggningsprocessen ska baseras på Ceramic MaxPhase, Impact Coatings spjutspetsbeläggning för bränsleceller.

Fokus för projektet är bilindustrins behov av högvolymproduktion. Produktionslinan ska med andra ord vara optimerad för bilindustrins krav på produktivitet, kostnad och kvalitet. Bilindustrins urvalsprocess för belagda bipolära plattor har påbörjats för de bränslecellsbilar som ska tillverkas åren 2018-2021. För att bli kvalificerad som leverantör av maskinutrustning eller plattor behöver en produktionslinje kunna visas upp och demonstreras. Projektet ska visa förmågan att tillverka produktionslinjer och inkluderar dessutom en fallstudie.


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.