IMPACT COATINGS ERHÅLLER BESTÄLLNING PÅ  SILVER MAXPHASE-BELÄGGNINGAR

2011-01-31

Ordern kommer från svenska CTT Systems som tillverkar avfuktare och befuktare till flygplan. Impact Coatings skall löpande legoytbelägga den nyutvecklade kontaktbeläggningen Silver MaxPhaseTM på elektriska kontakter till Boeing 787.

Ordern erhölls efter en framgångsrik anpassning av den kontaktbeläggning som marknadsförs under varumärket Silver MaxPhase. Den nyutvecklade varianten möter mycket högt ställda krav på korrosionsbeständighet. Kontakterna sitter i CTT Systems befuktare som levereras till Boeings flygplan 787.

Ordervärdet är i sig begränsat då det handlar om mindre volymer, men med tanke på den krävande miljö som kontakten skall användas i, har ordern stort referensvärde.

”Det är erfarenheterna från utveckling av beläggningar för bränsleceller som möjliggjort utveckling och verifiering av den nya beläggningsvarianten på under 2 månader”. säger Henrik Ljungcrantz, VD på Impact Coatings.


För mer information, kontakta Impact Coatings VD Henrik Ljungcrantz på tel 013 359951 eller 070 6635580 alternativt henrik@impactcoatings.se


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.