IMPACT COATINGS ERHÅLLER BESTÄLLNING PÅ EN INLINECOATER 500

2015-05-18

Tyska Europ Coating har tecknat order på en InlineCoater 500. Europ Coating är en av Europas främsta leverantör av PVD-behandlingstjänster inom det dekorativa området. Maskinen är utrustad med avancerad teknologi för framställning av Impact Coatings unika HardPhase™- beläggningar. Europ Coating blir därmed först med att erbjuda dessa ytbeläggningar i Europa.

Efterfrågan på dekorativa PVD-beläggningar växer kraftigt i Europa. Europ Coating är mycket väletablerade och erkända för sitt breda utbud, sin höga kvalitet och sin leveranssäkerhet. För att ytterligare förstärka dessa parametrar, gör nu bolaget en investering i beläggningsutrustning från Impact Coatings. Investeringen sker i samarbete med en viktig slutkund, som sökt en bättre kapacitet för de krävande beläggningar de använder på sina produkter.

InlineCoater 500 är en mycket kvalificerad PVD-beläggningsutrustning. Systemet kombinerar hög flexibilitet med hög produktionseffektivitet. Konceptet med små batcher och kort cykeltid borgar för hög kvalitets- och leveranssäkerhet. Tack vare den processteknologi Impact Coatings utvecklat kan utrustningen producera ett brett spektrum av även de mest krävande PVD-beläggningarna.

I det aktuella fallet är det framförallt beläggningen Black HardPhase™ som varit avgörande. Riktigt djupt svarta PVD-beläggningar är mycket svår att framställa med någon produktionseffektivitet. Impact Coatings har sådan teknologi, ursprungligen utvecklad för mobiltelefonskal och kunde därför erbjuda en passande helhetslösning för såväl Europ Coating som för deras uppdragsgivare.

Investeringen medför även ett långsiktigt marknads- och utvecklingssamarbete i syfte att ytterligare öka efterfrågan på Europ Coatings tjänster och därmed system från Impact Coatings.


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.