IMPACT COATINGS ERHÅLLER BESTÄLLNING PÅ EN INLINECOATER 300

2015-04-29

Den glasögontillverkare, som sedan tidigare har fyra stycken InlineCoater 300, har beställt ytterligare en enhet. Denna skall användas för FoU-ändamål i syfte att ytterligare expandera företagets användning av Impact Coatings beläggningsteknologier. Affären omnämndes kort i gårdagens delårsrapport.

Den beställda enheten skall bestyckas med en rad olika typer av beläggningskällor för att spänna över hela spektrumet av beläggningar för både metall och plast. Satsningen innebär ökade möjligheter för parterna att driva ett närmare samarbete i utvecklingsfrågor i syfte att expandera användandet.

InlineCoater 300 är en kompakt beläggningsmaskin med imponerande kapacitet. Systemet kan producera alla sorters PVD- och PA-CVD-beläggningar, från de enklaste metalliseringarna till de mest avancerade keramiska beläggningarna. Systemet kan användas i två moder; antingen för maximal produktivitet, eller för maximal flexibilitet. I flexibilitetsläget är maskinen bestyckad så att ett stort antal olika beläggningar kan framställas utan någon ställtid. Också den höga automatiseringsnivån bidrar till att göra systemet lämpligt för integration med de övriga momenten i komponenttillverkningen.

För FoU-ändamål kan systemets korta cykeltid och processflexibilitet utnyttjas för att producera ett stort antal utfallsprover på kort tid. Resultaten är sedan direkt överförbara till produktion om FoU, industrialisering och produktion sker med samma systemtyp.  

Leverans av den nu beställda enheten beräknas ske efter sommaren och verkställs genom renovering och modifiering av en befintlig maskin som idag används för legoproduktion hos Impact Coatings. Denna produktion flyttas till en annan befintlig maskin. 


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.