IMPACT COATINGS ERHÅLLER BESTÄLLNING PÅ BELÄGGNINGSSYSTEM FÖR BRÄNSLECELLER

2018-09-25

Henan Yuqing Power Co., Ltd. (Kina) har lagt en beställning på ett beläggningssystem från Impact Coatings. Ordern som bl.a. inkluderar en maskin av typen INLINECOATER™FC och licensavtal har ett värde i storleksordningen 1,2 miljoner euro.

Beläggningssystemet ska användas för beläggning av metalliska bipolära plattor för bränsleceller med Ceramic MAXPHASE™. Kunden ska primärt leverera bränslecellsstackar till järnvägssektorn och har för denna applikation ett nära samarbete med ansedda Tongji University i Shanghai.

Henan Yuqing Power Co., Ltd. registrerades som bolag 2016 och uppvisar enligt sökning hos kinesiska bolagsverket en solid ekonomi.

Impact Coatings har erhållit förskottsbetalning på 80% av ordervärdet. Resterande betalningar sker i samband med leveransen och vid slutacceptans hos kund.

En redan färdigställd INLINECOATER™FC som kan anpassas efter kundens specifika behov finns tillgänglig för den nu tecknade ordern. Leverans är planerad till första halvåret 2019.

Som för all export utanför EU krävs att exportlicens erhålles för att avtalet ska gälla.

För mer information kontakta:

Torbjörn Sandberg, VD
+46 768 43 43 76

Peter Högfeldt, VP Marketing
+46 708 87 44 34

E-mail: investors@impactcoatings.se

Denna information är sådan information som Impact Coatings AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25:e september 2018, kl. 10:15 CET.

———————————————————