IMPACT COATINGS ERHÅLLER 3 MKR FRÅN VINNOVA FÖR UTVECKLING AV NYA DEKORATIVA BELÄGGNINGAR FÖRT MOBILTELEFONER

2009-05-06

Mobiltelefonskal av metall är en av de snabbast växande marknaderna för PVD-beläggningar. Genom att utveckla nya utseenden och funktioner har Impact Coatings goda möjligheter att ta en betydande del av denna marknad. Med det finansiella stödet från Vinnovas program ForskaVäx, kan denna insats ske tidigare och mer kraftfullt.

20-30% av alla mobiltelefoner kan inom några år ha PVD-belagda skal. Impact Coatings Systemteknologi InlineCoater, har visat sig vara mycket lämplig för att belägga dessa stora volymer. Impact Coatings avsikt är att ta en betydande del av denna marknad, som totalt representerar bortåt 200 beläggningssystem. Detta skall ske genom en proaktiv utveckling av nya beläggningar för att ligga före när det gäller nya utseenden och funktioner.

Redan idag ställs mycket höga krav på beläggningarnas egenskaper, men dessa krav förväntas öka snabbt. Dagens 2-3 färger förväntas redan inom något år att bli 8-10. Därefter förväntas krav på att olika tekniska funktioner byggs in i den tunna beläggningen. Detta teknikskifte passar Impact Coatings mycket väl tack vare den grundläggande processkompetens som byggts upp kring funktionella keramer, bl a MaxFas.

För mer information, kontakta Henrik Ljungcrantz henrik@impactcoatings.se eller 070-6635580


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.