IMPACT COATINGS DJUPARE PRESENTERAT PÅ KAPITALMARKNADSDAG MED FOKUS PÅ KINA

2017-10-17

Impact Coatings, som levererar världsledande teknologi för PVD-beläggning av bränslecellsplattor och fordonsreflektorer till den asiatiska marknaden med fokus på Kina, gav på tisdagen en djupare presentation av sin strategi och affärsmodell vid sin kapitalmarknadsdag. Vid kapitalmarknadsdagen medverkade även Frédéric Cho, en av Sveriges främsta Kinakännare, samt Gustav Rhenman, framgångsrik Kinainvesterare, för att ge en bild av vad som händer på Impact Coatings fokusmarknad Kina.

Impact Coatings kapitalmarknadsdag i Stockholm lockade en publik om cirka 65 personer på IVA Konferenscentrum i Stockholm och följdes av ytterligare cirka 280 besökare live via webcast. Ledande befattningshavare från Impact Coatings inklusive VD Henrik Ljungcrantz och Kristian Nygren, R&D Manager, höll fördjupade presentationer om bolaget, marknaden och bolagets teknologi. 

Under sin presentation förtydligade Henrik Ljungcrantz bolagets affärsmodell och marknadsfokus på Asien i allmänhet och Kina i synnerhet.

Ljungcrantz betonade bland annat att Impact Coatings i sina affärsupplägg strävar efter att en affär ska vara kassaflödesneutral så att en del på 40-50 procent betalas när produktionen går igång, att 40-50 procent betalas efter fabrikstest men före leverans och att cirka 10 procent betalas vid installation. Han nämnde också att bolaget strävar efter en nettomarginal i sina affärer på 20 procent.

Den snabbt växande marknaden för bränsleceller i Kina behandlades på kapitalmarknadsdagen. Henrik Ljungcrantz nämnde att diskussioner förs med runt 30 presumtiva kunder inom bränslecellsområdet i Kina.

För mer information kontakta:

Henrik Ljungcrantz, VD
Tel: 0706-63 55 80 eller e-mail:
henrik.ljungcrantz@impactcoatings.se 

Lars-Erik Nordell, styrelseordförande
Tel: 070-564 06 55 eller e-mail:
lars-erik.nordell@nordellpartner.se 

————————————————————-