IMPACT COATINGS DELTAR I UTVECKLING AV NY BRÄNSLECELL

2012-12-05

Impact Coatings har beviljats 1400 kkr i anslag för deltagande i det europeiska utvecklingsprojektet FCCF-APU. Projektet mål är att utveckla en extern energienhet (APU) baserad på högtemperatur-PEM-bränslecellsteknologi, vilken kan drivas med konventionella bränslen. Deltagandet passar väl in i Impact Coatings strategi att bli en ledande leverantör av ytbeläggningar för bränsleceller.

Den energienhet som ska utvecklas är tänkt att leverera den energi som behövs för t.ex uppvärmning och luftkonditionering i elbilar, och därmed låta batterierna användas enbart till drivkraft.

Impact Coatings huvuduppgift inom projektet är att utveckla och leverera en ytbeläggning som ska skydda de bipolära bränslecellsplattorna i bränslecellen mot korrosion. Detta möjliggör att bränslecellsplattorna tillverkas av tunn metallplåt, vilket är av extra stor relevans för el-bilar eftersom bränslecellen då kan göras lättare, mindre och billigare.

Projektet ska resultera i en demonstrator, vilket innebär att Impact Coatings får möjligheten att anpassa och kvalificera sin MaxPhase-beläggning i ytterligare en bränslecellstyp i en faktisk applikation.
 
Projektet ingår i programmet ENT Electromobility+, och involverar projektdeltagare från flera EU-länder. Den svenska delen finansieras genom Vinnova med delfinansiering genom EU-medel. Huvudpartnern för de svenska partnerna är gruppen för oorganisk miljökemi vid Chalmers Tekniska Högskola. Projektkoordinator är tyska Fraunhoferinstitutet ICT, beläget i Pfinztal. Övriga deltagare i det europeiska konsortiet är danska Serenergy och Danish Power Systems, belgiska Borit, samt tyska Fumatech GmbH och WS Reformer GmbH.

 
”Vår beläggning Ceramic MaxPhase tillgodoser ett behov på marknaden genom att erbjuda korrosionsskydd till låg kostnad. Vi utför idag löpande ytbeläggning av bipolära bränslecellsplattor både till vätgas- och metanoldrivna bränsleceller. Genom att bredda vårt erbjudande till beläggningar till HT-PEM och visa att vi bedriver kontinuerlig utveckling förstärks vår position som marknadsledande ytbeläggare för bränslecellstillämpningar.” säger Henrik Ljungcrantz, VD på Impact Coatings.

För mer information, kontakta Impact Coatings VD Henrik Ljungcrantz på tel 013 359951 eller 070 6635580 alternativt henrik@impactcoatings.se

Impact Coatings AB utvecklar och kommersialiserar innovativ teknologi för PVD ytbeläggning. PVD är en metod att i vakuum framställa tunna skikt av metaller och keramer.

Företagets huvudprodukt är beläggningsmaterialet Silver MaxPhase™, som kan ersätta guld på elektriska kontakter. För rationell industriell applicering av materialet, har beläggningssystemen ReelCoater™, InlineCoater™ och PlastiCoater™ utvecklats. Dessa kan även användas för applicering av andra material för t ex dekorativa och optiska applikationer.

Målgruppen består främst av komponenttillverkare för elektronik- och fordonsprodukter.

Verksamheten startade 1997 och efter en fas av utveckling och etablering av produkter och tjänster har den globala exploateringen inletts. Bolagets aktie handlas sedan 2004 på OMX Stockholm First North. Bolagets certified adviser är Remium Nordic AB.


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.