IMPACT COATINGS BOLAGISERAR OCH ÄNDRAR OM I LEDNINGEN

2014-09-08

I syfte att ytterligare öka marknadsfokus, har Impact Coatings styrelse beslutat organisera den nuvarande verksamheten i ett holdingbolag och två systerbolag. Det ena systerbolaget skall anpassas till att på bästa sätt exploatera företagets MaxPhase-processer, där bl.a. beläggningar för bränsleceller ingår. Det andra bolaget renodlas som leverantör av beläggningssystem bl.a. baserat på bolagets Lean-PVD-erbjudande.

Beslutet är påkallat av ett behov att ytterligare optimera resurserna för att skapa affärer. Avsikten är att mer kraftfullt kunna anpassa respektive verksamhet till de väsentligt skiljda förutsättningar som råder för de två olika marknadsområdena.

All operativ verksamhet förläggs i dotterbolagen. Bolagets nuvarande VD, Henrik Ljungcrantz, tillträder som VD för det nybildade ”MaxPhase-bolaget”. Bolagets nuvarande operativa chef, Torsten Rosell, tillträder som VD för det nybildade ”System-bolaget”. Beslutet medför också att bolagets nuvarande CFO, Claes Pettersson tillträder som VD för det blivande moderbolaget i koncernen, nuvarande Impact Coatings AB (publ). Claes har varit CFO i Bolaget sedan 2007 och har en gedigen erfarenhet av ledarskap från bl a Alfaskop AB och Kreatel Communications AB.

Ingen förändring av personalstyrkan, annat än fördelning mellan de två systerbolagen respektive moderbolaget, är planerad i samband med förändringen.

Processen inleds omedelbart och beräknas vara fullt genomförd efter årsskiftet 2014/2015.

För mer information, kontakta Claes Pettersson på telefon 0705-363676 eller claes.pettersson@impactcoatings.se


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.