Impact Coatings bjuder in till investerarpresentation den 16 mars med anledning av pågående företrädesemission

2023-03-15

INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE OM, ELLER INBJUDAN TILL, ATT FÖRVÄRVA ELLER TECKNA VÄRDEPAPPER I IMPACT COATINGS OCH INFORMATIONEN ÄR EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, HONGKONG, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, SCHWEIZ, SINGAPORE, JAPAN, RYSSLAND, BELARUS ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER LIKNANDE ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

 

I samband med teckningsperioden (9 mars-23 mars, 2023) för pågående företrädesemission i Impact Coatings AB, bjuder bolaget in investerare, analytiker och media till en presentation av bolaget och företrädesemissionen, med VD Torbjörn Sandberg som presentatör. Presentationen äger rum via en webcast den 16 mars klockan 14.00 (CET).

Presentationen kommer avslutas med en Q&A. Det kommer finnas möjlighet att ställa generella frågor skriftligen via en meddelandefunktion från det att presentationen startar.

Investerarpresentationen kommer att hållas på svenska.

Länk till webcast: https://fronto.vancastvideo.com/event/Dbr2Y5Gc/3963/signup?lang=3354
Webcasten kommer även att gå att se i sin helhet i efterhand på www.impact-offer.com.

Detta pressmeddelande och investerarpresentationen utgör annonsering i enlighet med artikel 22 i Prospektförordningen. Ett prospekt avseende företrädesemissionen har godkänts av Finansinspektionen och har offentliggjorts och finns tillgängligt på Impact Coatings webbplats, www.impact-offer.com, på Pareto Securities hemsida, www.paretosec.com, och på Finansinspektionens hemsida www.fi.se.