IMPACT COATINGS BEVILJAS PATENT FÖR SILVER MAXPHASE-BELÄGGNING

2014-06-27

Sverige har som första land godkänt Impact Coatings patentansökan avseende det beläggningsmaterial som marknadsförs under namnet Silver MaxPhase™. Silver MaxPhase™ ersätter guld på elektriska kontakter.

Den globala elektronikindustrin förbrukar guld för mer än 10 miljarder kronor per år, i huvudsak för att skapa ytor med god elektrisk ledningsförmåga och låg kontaktresistens. Guldet appliceras vanligen med våtkemisk plätering.

Impact Coatings har utvecklat en komplett lösning för industriell, storskalig ytbeläggning av elektronikkomponenter, främst kontakter. Lösningen består av ett antal olika beläggningsmaskiner för den sk PVD-metoden, samt ett antal olika beläggningsmaterial. PVD-metoden är ett miljövänligt alternativ till den kraftigt miljöbelastande våtkemiska plätering som idag används och lämpar sig dessutom bättre för integration i industriella tillverkningsflöden.

Baserat på PVD-metoden har Impact Coatings också utvecklat ett nanomaterial som erhåller egenskaper likvärdiga med guld fast till avsevärt lägre materialkostnad. Lösningen marknadsförs sedan en tid under varumärket Silver MaxPhase och flera potentiella kunder inom elektronikindustrin har kunnat verifiera beläggningens tekniska funktion. Vidare visar kostnadsjämförelser på en besparingspotential på 30-60%.

Det svenska patentverket har nu meddelat att Impact Coatings patentansökan avseende denna lösning kommer att beviljas.  


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.