IMPACT COATINGS BEVILJAS PATENT AVSEENDE BELÄGGNINGSSYSTEMET REELCOATER™

2014-11-11

Sverige har som första land beviljat en patentansökan, avseende en innovation för hur band robust och effektivt hanteras i samband med PVD-beläggning. Innovationen är av grundläggande betydelse för beläggningssystemet ReelCoater™, som kan användas för massproduktion av PVD-beläggningar, bl a MaxPhase™ på elektriska kontakter. Med den nu kompletterade patentportföljen förstärks Impact Coatings position som den ledande leverantören av PVD-teknologi för elektriska kontakter.

Impact Coatings affärskoncept inom elektriska kontakter är att marknadsföra själva beläggningarna, t ex Silver MaxPhase tillsammans med beläggningssystem, t ex ReelCoater för att applicera dessa beläggningar. Silver maxPhase är sedan tidigare skyddat av patent och med det nu beviljade patentet skyddas därmed hela affärskonceptet.

Den nya innovationen avser hanteringen inne i beläggningssystemet av de band som ska beläggas.  Innovationen medför att ReelCoater-systemets effektivitet höjs och att kostnaderna för att tillämpa MaxPhase-beläggningar därmed minskar. Detta förväntas ha en positiv effekt på den industriella implementeringen av den nya beläggningsteknologin.

I oktober offentliggjordes ett samarbete med kontaktdonstillverkaren FCI Electronics, som ska marknadsföra den nya lösningen. Patentet skyddar FCI mot konkurrens och ökar därmed deras motivation att lägga ytterligare kraft på denna marknadsföring. 


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.