IMPACT COATINGS BELÄGGNINGAR I FÖRSTA HELDRIVNA VÄTGASBILEN – VISAR SAMTIDIGT MUSKLERNA PÅ VÄRLDENS STÖRSTA FUEL CELL-MÄSSA

2017-03-14

Impact Coatings har sedan 2015 levererat beläggningar på bränslecellsplattor till en biltillverkare i premiumsegmentet. Utvecklingsprojektet är nu framgångsrikt slutfört. Detta sammanträffade med att bolaget ställde ut på Asiens viktigaste bränslecellsmässa, FC EXPO i Tokyo, i en framträdande position. Intresset var mycket stort, trycket i montern rejält och antalet affärsmöjligheter som nu skall bearbetas omfattande.

Redan för två år sedan påbörjades ett nära samarbete inom det utvecklingsprojekt med en biltillverkare inom premiumsegmentet som nu resulterat i en första prototyp av en bil, framtagen enbart för bränslecellsdrift. Beläggningen på bränslecellsplattorna har klarat alla tester och valideringar som utförts under utvecklingsarbetet. Ett flertal bränslecellsstackar har producerats och ingått i utvärderingen.

Den nytillverkade prototypbilen kommer nu att genomgå ytterligare utvärderingar och tester. ”Hur lång denna period kommer att bli vet vi inte”-säger Henrik Ljungcrantz, CTO och grundare av Impact Coatings. ”Men vi vet att det kommer att ställas synnerligen tuffa krav och utföras mängder med tester av vår krävande kund”. Första serietillverkade bilen bedöms släppas i början av 2020-talet. Självklart är det mycket hedrande att få ansvaret att vara underleverantör till denna prestigekund. Bolaget kommer att kunna använda detta i sin framtida marknadsföring även om namnet ännu inte får avslöjas.

Samtidigt var Impact Coatings i Japan och ställde ut på FC EXPO. ”Vi kan se förra årets närvaro i Tokyo som en test. Det positiva utfallet gjorde att vi satsade hårdare i år och uppmärksamheten för oss och vår lösning för beläggning av bränslecellsplattor var hög. Otroligt glädjande” säger Henrik Ljungcrantz.

Förutom ett sedan tidigare noterat fokus på bränsleceller från den Kinesiska marknaden noterades också att klassiska tekniklevererande länder som Japan, Sydkorea och Taiwan nu flyttar fram sina positioner inom teknikområdet.

”Vi har nu två säljare som helt fokuserar på den asiatiska marknaden. Det betyder att vi kan kvalificera långt fler möjliga affärscase parallellt och att vi först senare i säljprocessen behöver ta resurser från Linköping i anspråk.” fortsätter Henrik.

Nu följer ett efterarbete som dels skall leda till flera strukturerade försäljningscase, dels tjäna som input av marknadsbudskap till nästa mässa Impact Coatings skall delta på, nämligen Hydrogen+Fuel Cells+Batteries på Hannovermässan. Vi kommer därmed ytterligare att kunna befästa vår position som världsledande inom beläggning av bränslecellsplattor.

Förutom en fokuserad satsning på närvaro vid viktiga mässor, pågår nu planenligt färdigställandet av fem PlastiCoater- och InlineCoater-system som under våren och sommaren skall levereras till kunder i Europa och Asien. Som framgått av bolagets information drivs också en rekryteringskampanj för att komplettera med nya kompetenser, vilka tidigare beställts av underleverantörer, samt förstärka kapaciteten inom främst produktion och försäljning.

För mer information kontakta:
Henrik Ljungcrantz, CTO, Telefon: 013-35 99 51, E-mail: henrik.ljungcrantz@impactcoatings.se.

Denna information är sådan information som Impact Coatings AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr. 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14:e mars 2017 kl. 09:00 CET.

————————————————————