IMPACT COATINGS BELÄGGNING FÖR BRÄNSLECELLER BÄST I TEST

2014-08-20

Den världsledande fordonstillverkare som tidigare i år beställde beläggningar av bränsleceller för en jämförande utvärdering av Impact Coatings teknologi, är nu klar med sin utvärdering. Impact Coatings lösning är den som klarat testet bäst och parterna förhandlar nu om ytterligare utökat samarbete.

Fordonstillverkaren tillhör de allra största i världen och ligger dessutom bland de främsta i industrialiseringen av bränsleceller för fordon. Beläggningen av de bipolära plattorna har identifierats som en kritisk faktor och företaget har därför genomfört en världsomspännande screening av olika beläggningsalternativ för att hitta state of the art. Man har därefter gjort en jämförande utvärdering av såväl prestanda som produktionseffektivitet utifrån ett långsiktigt industriellt perspektiv..

I det testet har Impact Coatings lösning, Ceramic MaxPhase™,  gett det bästa resultatet. Tack vare det goda resultatet förhandlar nu parterna om ett utökat samarbete inkluderande mer omfattande projekt och förberedelser inför kommersiell produktion.

Samtidigt har flera andra fordonstillverkare fått upp ögonen för Impact Coatings teknologi och visat intresse att starta motsvarande samarbeten med Bolaget.


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.