IMPACT COATINGS ÅRSSTÄMMA GENOMFÖRD

2010-05-27

Årsstämma har idag hållits i Impact Coatings AB, vars aktie är noterad på Nasdac OMX Stockholm First North.

På årsstämman beslutades:

-Att fastställa av styrelsen föreslagen resultat- och balansräkning

-Att disponera årets resultat i enlighet med styrelsens förslag medförande att ett eget kapital om 53.888.204 kr överföres till ny räkning. 

-Om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

-Att fastställa ett arvode uppgående till 300 000 kr för styrelsen fram till tiden för nästa årsstämma.

-Att välja Göran Holmgren (omval), Göran Felldin (omval) och Torsten Rosell (omval) samt Lars Erik Nordell (omval) till styrelsens ledamöter.

Att välja Kjell Hansson, Ernst&Young AB som ny revisor.

Den presentation som avhandlades under punkten 7. VD-anförande, bifogas.

 

För frågor kontakta styrelseordförande Torsten Rosell, torsten@impactcoatings.se, tel 013-359952 alt. 0705-126109


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.