IMPACT COATINGS ÅRSSTÄMMA GENOMFÖRD

2011-05-12

Årsstämma har idag hållits i Impact Coatings AB, vars aktie är noterad på Nasdac OMX Stockholm First North.
Årsstämma har idag hållits i Impact Coatings AB, vars aktie är noterad på Nasdac OMX Stockholm First North.
På årsstämman beslutades:-Att fastställa av styrelsen föreslagen resultat- och balansräkning-Att disponera årets resultat i enlighet med styrelsens förslag medförande att ett eget kapital om 104.575.688 kr överföres till ny räkning. -Om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör-Att fastställa ett arvode uppgående till 300 000 kr för styrelsen fram till tiden för nästa årsstämma.-Att välja Göran Holmgren (omval), Göran Felldin (omval) och Torsten Rosell (omval) samt Lars Erik Nordell (omval) till styrelsens ledamöter. Att omvälja Kjell Hansson, Ernst&Young AB som revisor.För frågor kontakta styrelseordförande Torsten Rosell, torsten@impactcoatings.se, tel 013-359952 alt. 0705-126109


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.