IMPACT COATINGS ÅRSSTÄMMA GENOMFÖRD

2012-05-25

Årsstämma har idag hållits i Impact Coatings AB, vars aktie är noterad på Nasdac OMX Stockholm First North.

På årsstämman beslutades:

-Att fastställa av styrelsen föreslagen resultat- och balansräkning

-Att disponera årets resultat i enlighet med styrelsens förslag medförande att ett eget kapital om 53.014.901kr överföres till ny räkning.

 -Om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

-Att fastställa ett arvode uppgående till 450 000 kr för styrelsen fram till tiden för nästa årsstämma.

-Att välja Bo Gustavsson och Torsten Rosell till valberedningskommité intill nästa årsstämma.

-Att välja Göran Holmgren (omval), Torsten Rosell (omval), Lars Erik Nordell (omval) samt Alessandro Perrotta (nyval) till styrelsens ledamöter.

-Att som revisorssuppleant välja Ernst&Young AB.

För frågor kontakta COO Torsten Rosell, torsten@impactcoatings.se, tel 013-359952 alt. 0705-126109


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.