IMPACT COATINGS ÅRSSTÄMMA GENOMFÖRD

2008-04-25

Impact Coatings AB, noterat på First North, genomförde igår eftermiddag årsstämma.

På stämman beslutades:

-att fastställa av styrelsen föreslagen resultat- och balansräkning

-att disponera årets resultat i enlighet med styrelsens förslag medförande att ett eget kapital om 74.653.737 kr överföres till ny räkning.

-om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

-att fastställa ett arvode uppgående till 250 000 kr för styrelsen fram till tiden för nästa årsstämma.

-att välja Göran Holmgren (omval), Göran Felldin (omval) och Torsten Rosell (omval) samt Lars Erik Nordell (nyval) till styrelsens ledamöter.

För frågor kontakta Torsten Rosell, tel 013-359952 alt. 0705-126109Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.