IMPACT COATINGS ÅRSSTÄMMA GENOMFÖRD

2009-04-24

Årsstämma har idag hållits i Impact Coatings AB, noterat på First North.

På årsstämman beslutades:

-Att fastställa av styrelsen föreslagen resultat- och balansräkning
-Att disponera årets resultat i enlighet med styrelsens förslag medförande att ett eget kapital om 58 463 052 kr överföres till ny räkning.
-Om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
-Att fastställa ett arvode uppgående till 250 000 kr för styrelsen fram till tiden för nästa årsstämma.
-Att välja Göran Holmgren (omval), Göran Felldin (omval) och Torsten Rosell (omval) samt Lars Erik Nordell (omval) till styrelsens ledamöter.


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.