IMPACT COATINGS ÅRSSTÄMMA 2020 – VD-PRESENTATION NU TILLGÄNGLIG PÅ BOLAGETS HEMSIDA

2020-05-14

Årsstämma i Impact Coatings AB (publ) kommer idag att hållas i Linköping. Som annonserades i kallelsen kommer årsstämman på grund av COVID-19 att hållas i enklast möjliga form, men med bibehållen möjlighet för aktieägarna att utöva sina rättigheter.

VD:s presentation till årsstämman och andra stämmodokument finns nu tillgängliga på bolagets hemsida, www.impactcoatings.com/arsstamma-2020/. Kommuniké kommer att skickas efter årsstämmans avslutande.

VD Torbjörn Sandberg kommer även att presentera live på Redeye Growth Day den 2 juni, vilken detta år kommer att genomföras som ett webb-event. Presentationen kommer att streamas på Redeys hemsida, www.redeye.se, där även programmet för dagen kommer att publiceras. 

 

För mer information kontakta:

Torbjörn Sandberg, VD
+46 768 43 43 76

Peter Högfeldt, VP Marketing
+46 708 87 44 34

E-mail: investors@impactcoatings.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 maj, 2020, kl. 08:00 CEST.

——————————————————–