IMPACT COATINGS ANSTÄLLER NY AFFÄRSOMRÅDESCHEF

2008-09-22

Bertil Nilsson har anställts som chef för affärsområde Deko. Hans huvuduppgift blir att exploatera affärspotentialen för företagets dekorativa ytbeläggningar.

Affärsområdet befinner sig i en tillväxtfas, inte minst tack vare det nyligen etablerade samarbetet med Interplex. Tillväxten ställer nya krav på bolaget, t ex vad gäller ett industriellt flöde för tillverkning av beläggningssystem samt för service och eftermarknad.

Bertil har över 20 år av industriell erfarenhet från telekom-branschen. Han kommer senast från en tjänst som vice VD och operativt ansvarig för telekomkonsulten Ericpol AB. Dessförinnan hade han en ledande befattning inom Elektronikgruppen efter att ha byggt upp serviceverksamheten hos dotterbolaget Sincotron, som levererar utrustning till elektronik industrin.
Den industriella grunden lades hos Ericsson under 13 år som bl a projekt- ledare och verksamhetsutvecklare. Bertil erhöll även en specialisttjänst inom elektronikproduktion. Den internationella erfarenheten är omfattande.

”Med Bertil på plats kan vi ta ytterligare ett steg i vår industriella utveckling och därmed expandera både omsättning och lönsamhet” säger Henrik Ljungcrantz, VD för Impact Coatings.

Affärsområdet Deko har fram till nu drivits av arbetande styrelseordförande Torsten Rosell, som i och med anställningen av Bertil kan återgå till posten som ansvarig för Affärsutveckling.

Bertil kommer att tillträda tjänsten den 6:e oktober 2008.

För mer information, kontakta Impact Coatings VD, Henrik Ljungcrantz tel 013 359951 eller 070 6635580 alternativt henrik@impactcoatings.se


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.