IMPACT COATINGS AFFÄRSLÄGE FÖRBÄTTRAS

2012-04-10

Mot bakgrund av att NASDAQ OMX Stockholm handelsstoppade Impact Coatings aktie onsdagen den 4 april vill bolaget meddela följande:

Under hösten 2011 inleddes en global lansering av den nya beläggningen Silver MaxPhase, som bl a kan ersätta guld på elektriska kontakter. Lanseringen har medfört att förhandlingar om systemköp inletts med ett antal potentiella kunder. Vissa affärsmöjligheter med betydelse för Bolagets framtid, har avancerat, men ännu har inget slutgiltigt systemkontrakt tecknats. I händelse av att kontrakt tecknas kommer separat meddelande att lämnas om detta.

För mer information, kontakta verksamhetschef Torsten Rosell, tel 013-359952, 0705-126109 alternativt torsten@impactcoatings.se
 

Impact Coatings AB utvecklar och kommersialiserar innovativ teknologi för PVD ytbeläggning. PVD är en metod att i vakuum framställa tunna skikt av metaller och keramer.

Företagets huvudprodukt är beläggningsmaterialet SilverMaxPhase, som kan ersätta guld på elektriska kontakter. För rationell industriell applicering av materialet, har beläggningssystemen ReelCoater™,InlineCoater™och PlastiCoater™ utvecklats. Dessa kan även användas för applicering av andra material för t ex dekorativa och optiska applikationer.

Målgruppen består främst av komponenttillverkare för elektronik- och fordonsprodukter.

Verksamheten startade 1997 och efter en fas av utveckling och etablering av produkter och tjänster har den globala exploateringen inletts. Bolagets aktie handlas sedan 2004 på OMX Stockholm First North. Bolagets certified adviser är Remium Nordic AB.


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.