Impact Coatings AB (publ), noterade på First North: Testorder på Maxfas samt ytterligare ett patent beviljat

2007-02-02

• Order från Cash Guard AB för fälttest av Maxfas.
• Patent gällande Maxfas som nanostrukturerat material beviljat..

Impact Coatings offensiva satsning på kommersialisering av Maxfas har resulterat i en testorder från Cash Guard AB avseende en elektrisk kontakt för en säkerhetsprodukt. Ordern har föregåtts av omfattande utvärderingar i laboratoriemiljö. Dessa resultat skall nu verifieras genom fälttest av ett antal produkter med Maxfas-kontakter.

”Det handlar inte om någon jätteorder, men den är meriterande eftersom kunden ställer mycket höga krav på kontaktens tillförlitlighet under svåra driftsförhållanden. Motsvarande krav ställs inom många andra områden, t ex flyg, rymd, försvar och medicinteknik” säger Impact Coatings VD Henrik Ljungcrantz.

Vidare förstärks Maxfas-satsningen av att ytterligare ett patent beviljats. Patentet, som ägs tillsammans med ABB, skyddar den senaste processutvecklingen och befäster Maxfas som ett ledande nanostrukturerat material.

En annan patentansökan gällande applikationen Smart Card har offentliggjorts utan att några hinder mot patentets beviljande framkommit.

”Patenten är tillsammans med tidigare erhållna patent en viktig del i vår långsiktiga strategi att erövra ett stort marknadsområde där vi har en global unikitet som kan försvaras under lång tid” säger VD Henrik Ljungcrantz.


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.