IMPACT COATINGS AB (publ) KALLAR TILL ÅRSSTÄMMA

2010-04-23

Aktieägarna i Impact Coatings AB (publ) kallas härmed till årsstämma fredagen den 6:e maj 2010 kl 15.00 i Bolagets lokaler, Westmansgatan 29 i Linköping.

Information om rätt att deltaga och hur anmälan sker samt dagordning och styrelsens förslag till beslut återfinns i bifogad kallelse.


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.