IMPACT COATINGS AB (PUBL), DELÅRSRAPPORT JULI-SEPTEMBER 2021

2021-10-22

FINANSIELL UTVECKLING TREDJE KVARTALET 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 4 043 TSEK (9 432)
 • Förändring av produkter i arbete uppgick till 8 433 TSEK (-687)
 • Rörelseintäkter uppgick till 12 554 TSEK (8 976)
 • Rörelseresultatet uppgick till -9 202 TSEK (-5 539)
 • Resultat efter finansnetto uppgick till -9 206 TSEK (-5 539)
 • Kassaflödet uppgick till -18 444 TSEK (-15 450)
 • Kassalikviditeten uppgick till 577% (301)
 • Värdet av orderboken för beläggningssystem vid periodens slut uppgick till 2 570 TEUR (3 025)

FINANSIELL UTVECKLING JANUARI-SEPTEMBER 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 28 556 TSEK (19 471)
 • Förändring av produkter i arbete uppgick till -10 TSEK (5 246)
 • Rörelseintäkter uppgick till 29 494 TSEK (25 277)
 • Rörelseresultatet uppgick till -31 896 TSEK (-17 727)
 • Resultat efter finansnetto uppgick till -31 903 TSEK (-17 730)
 • Kassaflödet uppgick till 88 437 TSEK (-22 600)
 • Kassalikviditeten uppgick till 577% (301)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET 2021

 • Order på beläggningssystem för bränsleceller från Symbio (Frankrike)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

 • Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens slut

VD-KOMMENTAR

Periodens höjdpunkt var en systembeställning från Symbio, den första europeiska systemordern och ett styrkebesked inom vätgassegmentet. Symbio är sedan 2019 ett samriskbolag till lika delar ägt av de franska fordonsindustrijättarna Faurecia och Michelin, med uttalad målsättning att tillsammans bli en global ledare inom mobilitet med vätgas.

Michelin hade redan initierat ett utvecklingsarbete med Impact Coatings när de först investerade i Symbio 2014. Bränslecellstillverkaren har sedan dess varit en nyckelkund för vår beläggningsverksamhet och vi har sett volymerna öka markant det senaste året. Att de nu väljer att investera i ett första eget beläggningssystem och produktion i egen regi är helt i linje med vår strategi att hjälpa våra kunder att växa och bevis på både teknisk prestanda och kostnadsfördelar med vår lösning.

Tre systemleveranser är nu planerade att ske under det fjärde kvartalet: till Symbio i Frankrike, till HELLA i Slovenien och till HELLA MINTH i Kina. Den sistnämnda maskinen planeras nu att skeppas ut från Linköping i oktober-november, några veckor senare än planerat.

Vi har under året breddat vår kundbas inom beläggningsverksamheten i enlighet med vår strategi, vilket har bidragit till en allt starkare försäljning. Trots semesterperioder både hos oss och hos våra kunder under det tredje kvartalet omsatte verksamheten nästan lika mycket som under föregående kvartal. Omsättningen efter tre kvartal överstiger redan helåret 2020 och försäljningen ser ut att fortsätta starkt året ut. Som nämndes i förra rapporten ska vi installera en industrirobot i beläggningsverksamheten för högre produktionseffektivitet och ökad kompetens kring automatisering. Den automatiserade produktionscellen för beläggning av bränslecellsplattor planeras vara klar i början av nästa år.

Under perioden ställde vi ut på mässor inom vätgas och bränsleceller i Sydkorea och Tyskland, två länder med snabbt växande industriella ekosystem inom vätgas och där Impact Coatings finns och stärker vår närvaro. Rekryteringsprocessen är nu avslutad av en President EMEA, med bas i Tyskland och försäljning till europeisk vätgasindustrin som sitt primära uppdrag. Vår nya medarbetare tillträder den 1 januari och kommer att presenteras närmare i samband med det.

Jag besökte konferensen och industrimässan f-cell i Stuttgart i september och i samband med det också kunder och samarbetspartners runt om i Centraleuropa. Att vi nu kan besöka våra kunder och välkomna dem till Linköping innebär en betydande och välkommen förändring. Aktivitetsnivån både hos oss och industrin i övrigt är nu på en annan nivå än under pandemin.

Man slås av den pågående vågen av nationella vätgasstrategier globalt och enorma planerade satsningar på grön vätgasproduktion, lagring och transporter. Det finns en växande koncensus att elektrifiering med vätgas är ett nödvändigt komplement till elnäten och batteritekniken.

Samtidigt är det en omogen marknad för tillverkare av bränslecellsplattor och bränslecellssystem, vilka gasar och bromsar samtidigt. Applikationsutveckling med rörliga kravbilder pågår parallellt med uppbyggnad av produktionskapacitet. Framför allt systemtillverkarna är därför villiga att jobba nära leverantörer i uppbyggnaden av den nya industrin. Det är en styrka hos Impact Coatings att nu och som bolagets huvudstrategi framåt tillhandahålla produktionslösningar till vätgas- och bränslecellsindustrin som är både kostnadseffektiva och anpassningsbara.

Genom att erbjuda ren beläggningsteknik, beläggningssystem och tjänster som stöder innovation och transformationen till ett säkert och hållbart samhälle är Impact Coatings ett bolag som gör skillnad.

Torbjörn Sandberg, VD

Den fullständiga rapporten bifogas, samt återfinns på bolagets hemsida under www.impactcoatings.com/finansiella-rapporter-arkiv/.