IMPACT COATINGS AB (PUBL), DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2020

2020-04-24

FINANSIELL UTVECKLING FÖRSTA KVARTALET 2020

· Nettoomsättningen uppgick till 5 023 TSEK (2 947)
· Rörelseintäkter uppgick till 6 574 TSEK (6 452)
· Rörelseresultatet uppgick till -5 883 TSEK (-10 320)
· Resultat efter finansnetto uppgick till -5 885 TSEK (-10 323)
· Kassaflödet uppgick till -4 851 TSEK (-8 685)
· Kassalikviditeten uppgick till 523% (113)
· Värdet av orderboken för beläggningssystem vid periodens slut uppgick till 2 120 TEUR

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET 2020

· Order på beläggningssystem för radomer från Zanini Auto Group
· Order på beläggningssystem för R&D från tysk leverantör av precisionskomponenter till textilindustrin

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

· Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens slut

VD-KOMMENTAR

Impact Coatings hade ett bra första kvartal. Vi tecknade två avtal om systemleveranser, ett med Zanini Auto Group i Spanien och ett med en tysk leverantör av precisionskomponenter till den globala textilindustrin. 

Ordern från Zanini är bolagets första inom ett nytt spännande område med stark förväntad tillväxt: radomer – radartransparenta emblem framför fordonsradar. Applikationen är del av trenden mot autonoma fordon, med många komponenter som kräver kostnadseffektiv teknik för metallisering av plast. Ett relaterat område är metalliserade plastantenner för fordon, IoT och 5G, där ett flertal tillverkare utvecklar nya lösningar. Radomer och antenner utgör en ny affärsmöjlighet inom segmentet metallisering på plast, ett stabilt ben och komplement till våra unika erbjudanden inom bränsleceller.

Ordern från den tyska leverantören till textilindustrin visar bredden i våra applikationsområden, samtidigt som intresset för vår teknologi som alltid är grundad i kvalitet, flexibilitet och kostnadseffektivitet. 

Det globala utbrottet av COVID-19 under första kvartalet påverkar allt och alla, även Impact Coatings. Vi följer Folkhälsomyndighetens och UD:s rekommendationer, vilket påverkar hur vi interagerar med kunder, leverantörer och andra partners. Vi har strikta regler som bland annat anger att medarbetare med symtom inte får komma till kontoret, restriktioner på interna respektive externa resor och är väldigt restriktiva när det gäller externa besök. Vi uppmuntrar de anställda att arbeta hemifrån om det är möjligt. Bolagsstämman den 14 maj kommer att ske som planerat, men i en mycket begränsad form och med ett förväntat lågt deltagande för att minimera risken för smittspridning.

Som helhet bedömer vi att Impact Coatings verksamhet rullar på relativt obehindrat. De två nämnda systemordrarna gör att vi har en tillfredsställande beläggning inom systemtillverkning. Vi ser heller idag inga störningar i materialflöden från våra underleverantörer. Däremot påverkas eftermarknadsförsäljning till systemkunder och beläggningsverksamheten något på grund av stängda fabriker i en del europeiska länder.

Försäljnings- och utvecklingsarbete med kunder fortgår men med viss försening. Ostasiatiska företag, både i Kina och vår utvecklingspartner Hyundai i Sydkorea, har öppnat upp sina verksamheter efter flera veckors nedstängning. I väntan på att reserestriktioner ska hävas fortgår samarbetet med Hyundai på distans. Många företag i Europa håller fortfarande helt stängt och försäljningsfokus läggs på dem som fortfarande är igång. Vi ser tecken nu mot slutet av april på att vissa europeiska företag sakta återupptar produktion och kommersiell aktivitet, vilket är positivt, men vi förväntar oss reserestriktioner även inom Europa ett tag framåt.

Situationen med COVID-19 är en utmaning för vår värld och alla industribolag. Jag är stolt över hur Impact Coatings fortsätter att leverera för våra kunder och aktieägare under denna svåra tid, samtidigt som vi värnar om våra anställda och affärspartners.

Torbjörn Sandberg
 

Den fullständiga rapporten bifogas, samt återfinns på bolagets hemsida under www.impactcoatings.com/finansiella-rapporter-arkiv/.
 

För mer information kontakta:

Torbjörn Sandberg, VD
Tel: 0768-43 43 76

Marie Dhayer Teikmans, CFO
Tel: 070-812 71 96 

E-mail: investors@impactcoatings.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 april 2020, kl. 08:00 CEST.

—————————————————–