Impact Coatings AB, noterat på First North: Ytterligare ett Maxfas-patent beviljat

2007-08-10

Impact Coatings och ABBs gemensamma immaterialrättsliga skydd av supermaterialet Maxfas har förstärkts ytterligare genom att ytterligare en patentansökan beviljats. Patentet har beviljats av den europeiska patentmyndigheten.

Det aktuella patentet avser de grundläggande mekanismer som styr skiktets uppbyggnad och som i sin tur avgör skiktets egenskaper.

Supermaterialet Maxfas är ett nötningsbeständigare alternativ till guld som ytbeläggning på elektriska kontakter. Ytbeläggningsmaterialet har utvecklats i Sverige och rättigheterna till det ägs gemensamt av Impact Coatings och ABB. Maxfas kan produceras industriellt med hög kostnadseffektivitet med hjälp av Impact Coatings beläggningssystem.


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.