HYUNDAI BESTÄLLER BELÄGGNINGSSYSTEM FÖR BRÄNSLECELLER FRÅN IMPACT COATINGS SOM DEL AV JDA

2020-06-10

Impact Coatings i Linköping har erhållit en order från Hyundai Motor Company på ett INLINECOATER™-system för beläggning av flödesplattor av metall för bränsleceller. Ordern är ett resultat av det gemensamma utvecklingsavtal (JDA) som bolagen tecknade i oktober 2019 och ordervärdet är 945 000 EUR. Skeppning är planerad till det fjärde kvartalet 2020, med slutleverans i början av 2021.

För mer information kontakta:

Torbjörn Sandberg, VD
+46 768 43 43 76

Peter Högfeldt, VP Marketing
+46 708 87 44 34

E-mail: investors@impactcoatings.se

Denna information är sådan information som Impact Coatings AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 juni 2020 kl. 12:50 CEST.

——————————————————-