Huvudägarna i Impact Coatings AB har avyttrat en mindre andel av sitt innehav.

2007-05-16

Torsten Rosell, styrelseordförande och Henrik Ljungcrantz, VD, har sålt 6200 st aktier vardera i Impact Coatings AB. Försäljningen motsvarar 1,9% av deras innehav.

”Vi har en orubblig tro på bolagets affärspotential och möjlighet till värdetillväxt. Vår avsikt är att kvarstå som långsiktiga huvudägare. Den nu gjorda försäljningen har gjorts av privatekonomiska skäl och är av engångskaraktär” säger Torsten Rosell.


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.