HELLA MINTH BESTÄLLER BELÄGGNINGSSYSTEM FÖR RADOMER FRÅN IMPACT COATINGS

2021-02-08

Impact Coatings har erhållit en order på ett INLINECOATER™-system från HELLA MINTH Jiaxing Automotive Parts Co., Ltd. (Kina), ett joint venture mellan HELLA Group (Tyskland) och MINTH Group (Kina). Den avsedda applikationen är radomer (radaremblem) som används för säkerhetssystem till fordon. Ordervärdet är 740 000 EUR och leveransen är planerad till tredje kvartalet 2021.

HELLA MINTH startade sin verksamhet 2020 för att utveckla, producera och marknadsföra radomer och lysande emblem. Det gemensamägda bolaget, som finansieras av båda partnerna i lika delar, har en produktionsanläggning i Jiaxing och ska ha en internationell inriktning, men med en inledande fokusering på den kinesiska marknaden, enligt ett pressmeddelande från HELLA Group i juni 2020.

För export från EU krävs exportlicens för varor som svenska Inspektionen för strategiska produkter (ISP) kvalificerar som produkter med dubbla användningsområden. Impact Coatings bedömer att ordern kan kräva en sådan licens och ska följaktligen lämna in en ansökan till ISP. Systemordern gäller därför under förutsättning att eventuell erforderlig exportlicens erhålles.