HELLA BESTÄLLER YTTERLIGARE ETT BELÄGGNINGSSYSTEM FRÅN IMPACT COATINGS

2021-04-09

Impact Coatings har erhållit en uppföljningsorder på ett INLINECOATER™-system från HELLA Saturnus Slovenija. Ordervärdet är i storleksordningen 720 000 EUR och slutleveransen är planerad att ske under det fjärde kvartalet 2021. Systemet ska användas för beläggning av radomer (radaremblem) som används i säkerhetssystem för fordon. Samma kund beställde ett första beläggningssystem för samma applikation under 2020.