HELLA BESTÄLLER BELÄGGNINGSSYSTEM FÖR RADOMER FRÅN IMPACT COATINGS

2020-05-25

Impact Coatings har erhållit en order på ett INLINECOATER™-system från HELLA Saturnus Slovenija. Den avsedda applikationen är radomer (radaremblem) som används för säkerhetssystem till fordon. Ordervärdet är 700 000 EUR och leveransen är planerad till fjärde kvartalet 2020.

HELLA Saturnus Slovenija ingår i den internationella HELLA Group och är ett av Sloveniens största exportföretag. Bolaget är en global leverantör till fordonsindustrin.  

 

För mer information kontakta:

Torbjörn Sandberg, VD
+46 768 43 43 76

Peter Högfeldt, VP Marketing
+46 708 87 44 34

E-mail: investors@impactcoatings.se

Denna information är sådan information som Impact Coatings AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 maj 2020, kl. 11:15 CEST.

—————————————————–