GLOBAL BILTILLVERKARE VÄLJER CERAMIC MAXPHASE™ FÖR BRÄNSLECELLER – IMPACT COATINGS NYANSTÄLLER

2016-10-03

Ytterligare en ledande biltillverkare har valt att gå vidare med Ceramic MaxPhase™ för beläggning av flödesplattor till bränsleceller. Kunden kommer i sin fortsatta utveckling att använda Impact Coatings teknologi. Beläggningen av flödesplattor för kundens utveckling påbörjas i år och fortsätter under 2017 till ett beräknat värde av 0,4 miljoner kr för Impact Coatings.

Under utvecklingsfasen skall bilföretaget tillverka olika storlekar av bränslecellsstackar och vidare undersöka nya tekniker för mer kostnadseffektiv produktion av bränsleceller i stora volymer. Impact Coatings kommer att leverera Ceramic MaxPhase-belagda flödesplattor direkt till biltillverkaren. Arbetet kan komma att utökas med ytterligare utveckling och optimering av beläggningsprocessen åt kunden.

De flesta biltillverkare avser att använda bipolära plattor av rostfritt stål för bränsleceller i volymproduktion för att reducera vikt och storlek samt minimera tillverkningskostnaden. Impact Coatings kostnadseffektiva beläggning Ceramic MaxPhase läggs på de rostfria plattorna för förbättrad prestanda, både vad gäller bränslecellens effektivitet och dess livslängd.

Som en följd av ökad efterfrågan behöver Impact Coatings rekrytera upp till fem nya medarbetare under året. Flera spännande tjänster kommer att annonseras i närtid. Just nu söks t.ex. erfaren konstruktör och servicetekniker. Mer information finns på bolagets hemsida. 

För mer information kontakta:

Henrik Ljungcrantz, CTO, Telefon: 013-35 99 51, E-mail: henrik.ljungcrantz@impactcoatings.se.

Denna information är sådan information som Impact Coatings AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr. 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3:e oktober 2016 kl. 08:50 CET.

——————————————————————-


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.